Projecten

Holistic Yogatherapie geeft terug aan de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk en de opstart van vernieuwende projecten die aansluiten bij onze waarden en missie.

Project verbinding

Project Verbinding is ontstaan uit een gedeelde missie om steun te bieden aan de vele vrouwen die slachtoffer werden van (seksueel) geweld. Holistic Yogatherapie werkt hiervoor samen met VZW Zijn.

Door middel van yogatherapie, journaling en verbindende gesprekken creëren we een veilige haven waar ervaringen kunnen worden gedeeld onder lotgenoten. Centraal staat het verbindende aspect, zowel het verbinden met eigen lichaam als met anderen.

In samenwerking met vzw Zijn

VZW Zijn is een prachtige organisatie die geweld uit de taboesfeer haalt en vrouwen een stem geeft door middel van verschillende evenementen en projecten die inzetten op creatieve expressievormen zoals woord, muziek, dans en yoga.

Eerste pilootproject opgestart in 2020

De eerste proefsessies zijn van start gegaan in 2020. De bedoeling is dit project verder uit te werken en uit te breiden naar andere organisaties, ziekenhuizen en centra die rond dit thema werken.